• تعلیق نماد معاملاتی (سمایه۱)
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۰:۵۳:۵۶

    کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به استناد بند ۷ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، نماد معاملاتی (سمایه۱) بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ تعلیق شد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران