• بازگشایی نمادهای معاملاتی (سجام۱)
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۰:۵۱:۳۲

    کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام۱) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین درصورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد.مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس