• افزایش ۷٬۳۰۲٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۰:۰۲:۱۵

    شاخص کل با ۷٬۳۰۲٫۸ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۴۳٬۶۹۵٫۷ رسید.