• توقف ۵ نماد به دلیل ظن دستکاری و اعلام رویداد + تمدید یک ماهه تعلیق یک شرکت.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۰۹:۱۹:۱۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، قبل از شروع معاملات ، نماد شرکت سیمان‌فارس‌ به دلیل وجود ظن دستکاری یا استفاده از اطلاعات نهانی به همراه شرکت های معدنی‌ املاح‌ و شوکو پارس به علت اعلام رویدادی مهم برای یک و دو روز و معادن‌ منگنز ایران‌ و کمباین‌ سازی‌ برای یک ساعت بسته شد. علاوه براین تعلیق نماد شرکت صنعت و تجارت آداک که از سوم آذر شروع بود هه منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی تا ۳۰ دی تمدید شد .