• پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص)
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۰۸:۴۳:۵۸

    به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۲۳۸۲/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت ۵- شرایط خاص ۰۲۰۹ در نماد معاملاتی (اراد۵۵۱) و نمونیک G۵۵Q۱ ، اوراق مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۱۱۰ در نماد معاملاتی (اراد۵۸۱) و نمونیک G۵۸Q۱ و اوراق مرابحه عام دولت ۶-شرایط خاص ۰۲۱۰ در نماد معاملاتی (اراد۶۰۱) و نمونیک G۶۰Q۱ با قیمت اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ پذیره‌‌نویسی می‌شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) مدت اوراق دردر نماد معاملاتی (اراد۵۵۱) ۳۷ ماه و نرخ ۱۷% ، در نماد معاملاتی (اراد۵۸۱) ۲۵ ماه و نرخ ۱۶% و در نماد معاملاتی (اراد۶۰۱) ۳۷ ماه و نرخ ۱۷% می باشد. ۲) اوراق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان می‌باشد. ۳) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+۱ می‌باشد ۴) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برا ی اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران