• برنامه افزایش سرمایه ۶۰۰ درصدی شرکت SME تازه وارد از محل مطالبات و آورده.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۴:۳۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت نیلی صنعت کرمان از برنامه افزایش سرمایه ۶۰۰ درصدی از یک محل خبر داد. براین اساس، "غنیلی" درصدد است سرمایه فعلی را از ۱۰ به ۷۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت SME از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا قادر به جلوگیری از خروج وجه نقد، تامین سرمایه در گردش، کاهش هزینه های مالی و اصلاح ساختار مالی شود. بنابراین گزارش، عرضه اولیه ۱۰ درصد شرکت نیلی صنعت کرمان در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ۱۶ شهریور انجام و هرسهم یازدهمین شرکت جدید با کمترین مشارکت سهامداران حقیقی و با ۷۰۰ تومان کشف قیمت شد.