• پیشنهاد افزایش سرمایه سنگین ۲۵۰۰ درصدی بانک پرحاشیه از محل آورده نقدی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۰۷:۰۱:۱۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک سرمایه از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۲۵۰۰ درصدی از یک محل خبر داد. براین اساس، "سمایه" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این بانک پرحاشیه حاضر در بازار پایه فرابورس از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعمال و صرف بهبود و اصلاح شاخص های مالی بانک، تامین نقدینگی جدید، بهبود و کفایت سرمایه خواهد شد.