• تحقق درآمد ۳ پالایشگاه ، چهار هلدینگ پترو شیمیایی و سیمان + ۶ شرکت دیگر.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۰۶:۵۹:۵۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با پایان یافتن آخرین ماه از پاییز قرن ، سهامداران منتظر انتشار گزارش عملکرد میاندوره ایی شرکت های بورسی و فرابورسی شده تا براساس آخرین وضعیت مالی و تحقق سود یا زیان ، قادر به تصمیم گیری بهتری باشند . براساس این گزارش در این میان چکیده عملکرد شرکت های بزرگ و مهمی چون سه پالایشگاه بندرعباس ، اصفهان و شیراز ، تاپیکو ، پارسان ، پترول ، سرمایه گذاری سیمان تامین (سیدکو ) ، سرمایه گذاری ساختمان و ماشین سازی اراک و... منتشر شده است. پالایشگاه بندرعباس : ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور (حسابرسی نشده) تحقق ۱۲۳۴ ریال سود / یک درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال قبل پالایشگاه اصفهان : ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور (حسابرسی شده) ۸۵۲ ریال سود / ۱۱ درصد افزایش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشده پالایشگاه شیراز : ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور (حسابرسی نشده) ۶۳۶۲ ریال سود / ۲۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) : ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان (حسابرسی نشده) ۷۹ ریال سود / ۷۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان ) : ۱۲ماهه منتهی به ۳۱ شهریور (حسابرسی نشده) ۱۴۱۵ ریال سود/ ۳۶ درصد افزایش سود نسبت به سال مالی قبل گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( پترول ) : ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان (حسابرسی نشده) ۳۶۶۰ ریال سود/ ۱۱۲۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته سرمایه گذاری ساختمان ایران : ۱۲ماهه منتهی به ۳۱ شهریور (حسابرسی نشده) ۴۵۵۰ ریال سود/ سال مالی قبل ۱۳۹ ریال زیان بین المللی توسعه ساختمان : ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور (حسابرسی نشده) شرکت اصلی ۱۲ ریال سود / دوره مشابه سال گذشته ۱۳۳ ریال زیان سرمایه گذاری سیمان تامین ( سیدکو ) : ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور (حسابرسی نشده) ۱۱۶ ریال سود / ۱۵۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیروکلر : ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان (حسابرسی نشده) ۸۴۱ ریال سود / ۱۵۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته فرآورده های سیمان شرق : ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان (حسابرسی نشده) ۸۳ ریال سود / دوره مشابه سال گذشته ۷ ریال زیان سرمایه گذاری مسکن پردیس : ۱۲ماهه منتهی به ۳۱ شهریور (حسابرسی نشده) شرکت اصلی ۲۴۷ ریال سود / ۲۰۵ درصد افزایش سود نسبت به سال مالی قبل ماشین سازی اراک : ۱۲ماهه منتهی به ۳۱ شهریور (حسابرسی نشده) شرکت اصلی ۴۵ ریال سود / ۶ درصد کاهش سود نسبت به سال مالی قبل