• آخرین شانس اروپا برای نجات برجام.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۰۶:۵۸:۳۴

    ‌ظریف گزارش کرد که در نشست امروز با وزرای خارجه اعضای باقیمانده برجام بر نکات زیر تاکید کرده است: ۱- این آخرین شانس اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی برای نجات برجام است؛ ۲- آمار روابط تجاری ایران و اروپا در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۱۴ ثابت می‌کند که اتحادیه و سه کشور اروپایی عضو برجام به صورت جدی تعهدات برجامی خود را نقض کرده‌اند؛ ۳- سه کشور اروپایی عضو برجام، در آسیب جدی که به ایرانیان وارد شده، شریک ایالات متحده هستند. ۴- زمان‌بندی های مندرج در برجام از خود توافق جدا ناپذیر هستند. مذاکره مجدد به هیچ وجه شدنی نیست. ۵- سلاح‌‌ها و بحران های منطقه ما، عمدتا از ایالات متحده و سه کشور اروپایی عضو برجام وارد میشوند. در عین حال، ما به صورت دست جمعی تصمیم گرفتیم که این موضوعات را از برجام مستثنی کنیم. ۶- "دموکراسی‌ها" نمیتوانند از ایران درخواست کنند تا مصوبه پارلمان را نقض کند. منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت