• افزایش۶۶٫۶۷ درصدی سرمایه آرمان
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۵:۵۵:۴۵

    شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) سرمایه خود را از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۶۶٫۶۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۱ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد