• کاهش ۲٬۷۰۸٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۵:۳۰:۰۱

    شاخص کل با ۲٬۷۰۸٫۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۳۶٬۴۱۵٫۲ رسید.