• صادرات شمش فولادی کاهش یافت.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۴:۳۱:۴۷

    جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد که صادرات شمش فولادی در هشت ماهه امسال به رقم سه میلیون و ۷۸۷ هزار تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش ۳۶درصدی صادرات اسلب بررسی آمار مزبور نشان می‌دهد در بخش صادرات شمش در حوزه اسلب، صدور ۹۱۴ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با هشت ماهه ابتدایی ۹۸ که رقم یک میلیون و ۴۱۸ هزار تن بود، کاهش ۳۶ درصدی را ثبت کرد. ۲.۸ میلیون تن بیلت و بلوم صادر شد صادرات بیلت و بلوم در دوره این گزارش نیز به رقم دو میلیون و ۸۷۳ هزار تن رسید و نسبت به هشت ماهه ابتدایی ۹۸ که دو میلیون و ۹۵۹ هزار تن صادرات انجام شده بود، کاهش سه درصدی را نشان می دهد. محصولات فولادی ۳۰درصد کمتر صادر شد برابر آمار مورد بررسی در هشت ماهه امسال ( منتهی به آبان) صادرات محصولات فولای هم به میزان یک میلیون و ۶۷۹ هزار تن انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با رقم دو میلیون و ۴۰۵ هزار تن، کاهش ۳۰ درصدی را ثبت کرد. برابر داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره هشت ماهه امسال میزان محصولات فولادی تولیدی با رشد ۹.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم ۱۷ میلیون و ۱۹۵ هزار تن رسید. ضمن اینکه آمار هشت ماهه پارسال گویای تولید ۱۵ میلیون و ۷۱۴.۲ هزار تن محصولات فولادی بود. میزان تولید فولاد خام (شمش) در دوره هشت‌ماهه امسال به رقم ۱۹ میلیون و ۱۶۶.۹ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۱۷ میلیون و ۶۷۷.۵ هزار تن بود، افزایش بازدهی ۸.۴ درصدی را ثبت کرد. / ایرنا