• کاهش ۲٬۷۰۸٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۴:۳۰:۰۱

    شاخص کل با ۲٬۷۰۸٫۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۳۶٬۴۱۵٫۲ رسید.