• دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات بزرگترین صنعت بورس ابلاغ شد.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۳:۲۹:۴۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار طی بخشنامه ای اعلام کرد: پیرو ابلاغیه یک مرداد سال ۹۷ موضوع دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و با عنایت به طرح و بررسی این دستورالعمل در جلسه کارگروه تنظیم بازار پس از استماع نقطه نظرات اعضا، تصمیم زیر اتخاذ شد. کلیات دستورالعمل مذکور تصویب و مقرر شد در جلسه ای با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در حضور اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی و نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزرات اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان تعزیرات حکومتی بررسی و این دستور العمل نهایی و با ابلاغ دبیر کارگروه تنظیم بازار لازم الاجرا خواهد بود. در این راستا طی نامه ۲۶ شهریور پیش نویس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی برای اعضای کارگروه ارسال و پس از دریافت و بررسی نظرات در جلسات متعدد کارشناسی، دستورالعمل نهایی شد. محورهای راهبردی دستورالعمل: ۱. دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی ۲. تدوین نقشه راه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ۳. مدیریت یکپارچه در حلقه های زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی ۴. تخصیص بهینه منابع، رفع انحصار و مقابله با ساختار غیر رقابتی در بازار ۵. کمک به ایجاد ثبات در بازار محصولات پتروشیمی، حمایت و تقویت تولید در صنایع تکمیلی زنجیره پتروشیمی ۶. مدیریت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی و اتکا به ساز و کار بازار در بستر شفاف بورس کالایی ۷. ایجاد شفافیت در معاملات، نظارت بر عرضه و تقاضا معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالایی لذا به پیوست دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در قالب ۹ ماده و منظم به شیوه نامه فعالیت عاملان توزیع محصولات پتروشیمی جهت بهره برداری و اجرا ابلاغ می شود.