• کاهش ۲٬۷۰۸٫۹ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۳:۲۶:۰۱

    شاخص کل با ۲٬۷۰۸٫۹ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۳۶٬۴۱۵٫۱ رسید.