• افزایش۹۰۰ درصدی سرمایه کاما
    ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۱:۱۴:۲۷

    شرکت باما سرمایه خود را از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۹۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۶ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد