• کاهش ۲٬۱۱۳٫۵ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۲:۲۷:۱۸

    شاخص کل با ۲٬۱۱۳٫۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۳۷٬۰۱۰٫۶ رسید.