• افزایش ۲٬۸۹۳٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۱:۲۸:۱۵

    شاخص کل با ۲٬۸۹۳٫۲ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۴۲٬۰۱۷٫۲ رسید.