• بازگشایی نمادهای معاملاتی (وبرق۱)و(سکارون۱)
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۵۸:۳۳

    کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین (وبرق۱) و سیمان کارون (سکارون۱) پس از انجام بررسی های لازم، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین درصورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس