• توقف نماد (ثالوند۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۵۰:۲۰

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثالوند۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران