• گشایش نماد اوراق حق تقدم استفاده تسهیلات مسکن آذر۱۳۹۹(تسه۹۹۰۹۱)
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۳۴:۰۴

    به اطلاع می‌رساند؛ امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آذر ماه ۱۳۹۹ (تسه۹۹۰۹۱)، در بازار عادی با محدودیت دامنه نوسان ۵ درصدی قیمت گشایش می‌یابد. دامنه نوسان قیمت بر اساس قیمت پایانی معاملات روز قبل در نماد (تسه۹۹۰۸۱) می‌باشد. قیمت پایانی اوراق، میانگین موزون معاملات روزانه اوراق می باشد. لازم به ذکر است محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آذر ماه ۱۳۹۹ (تسه۹۹۰۹۱) تعداد ۲۸۰ ورقه تعیین گردیده است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران