• آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (وتجارت) با سررسید اردیبهشت ماه۱۴۰۰
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۳۲:۲۵

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهایاختیار معامله خرید و فروش سهام بانک تجارت(وتجارت) با سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ازامروز دوشنبه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: وتجارتنحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضجار۲۰۰۰-اختیارخ وتجارت-۱۸۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰ضجار۲۰۰۱-اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰ضجار۲۰۰۲-اختیارخ وتجارت-۲۵۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰ضجار۲۰۰۳-اختیارخ وتجارت-۳۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰ضجار۲۰۰۴-اختیارخ وتجارت-۳۵۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰ضجار۲۰۰۵-اختیارخ وتجارت-۴۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰ضجار۲۰۰۶-اختیارخ وتجارت-۴۵۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰ضجار۲۰۰۷-اختیارخ وتجارت-۵۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰ضجار۲۰۰۸-اختیارخ وتجارت-۶۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش:طجار۲۰۰۰-اختیارف وتجارت-۱۸۰۰- ۲۲/۰۲/۱۴۰۰طجار۲۰۰۱-اختیارف وتجارت-۲۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰طجار۲۰۰۲-اختیارف وتجارت-۲۵۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰طجار۲۰۰۳-اختیارف وتجارت-۳۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰طجار۲۰۰۴-اختیارف وتجارت-۳۵۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰طجار۲۰۰۵-اختیارف وتجارت-۴۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰طجار۲۰۰۶-اختیارف وتجارت-۴۵۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰طجار۲۰۰۷-اختیارف وتجارت-۵۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰طجار۲۰۰۸-اختیارف وتجارت-۶۰۰۰-۲۲/۰۲/۱۴۰۰سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد:اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ سهمسقف هر سفارش: ۱۰۰ قراردادحداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریالدامنه نوسان: نداردروزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیتدوره معاملاتی: ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ لغایت ۲۲/۰۲/۱۴۰۰ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها:A=۲۰% B=۱۰% نسبت حداقل وجه تضمین: ۷۰%ضریب گرد کردن: ۱۰۰،۰۰۰ زمانبندی فرآیند اعمال:الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسید ب)زمان تسویه فیزیکی: سررسیدامکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد.سبک اعمال: اروپایینحوه اعمال: غیرخودکارنوع تسویه در سررسید:الف)تسویه فیزیکیب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین)همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است:۱- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. ۲- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد.سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه های شماره ۱۸۱/۸۳۵۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران