• آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (رمپنا) با سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۳۰:۰۷

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت گروه مپنا(رمپنا) با سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ازامروز دوشنبه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: رمپنانحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضپنا۲۰۰۰-اختیارخ رمپنا-۱۰۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰ضپنا۲۰۰۱-اختیارخ رمپنا-۱۲۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰ضپنا۲۰۰۲-اختیارخ رمپنا-۱۴۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰ضپنا۲۰۰۳-اختیارخ رمپنا-۱۶۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰ضپنا۲۰۰۴-اختیارخ رمپنا-۱۸۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰ضپنا۲۰۰۵-اختیارخ رمپنا-۲۰۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰ضپنا۲۰۰۶-اختیارخ رمپنا-۲۴۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰ضپنا۲۰۰۷-اختیارخ رمپنا-۲۸۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰ضپنا۲۰۰۸-اختیارخ رمپنا-۳۲۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰ضپنا۲۰۰۹-اختیارخ رمپنا-۳۶۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰نماد معاملاتی قراردادهای اختیار مع امله فروش:طپنا۲۰۰۰-اختیارف رمپنا-۱۰۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰طپنا۲۰۰۱-اختیارف رمپنا-۱۲۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰طپنا۲۰۰۲-اختیارف رمپنا-۱۴۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰طپنا۲۰۰۳-اختیارف رمپنا-۱۶۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰طپنا۲۰۰۴-اختیارف رمپنا-۱۸۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰طپنا۲۰۰۵-اختیارف رمپنا-۲۰۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰طپنا۲۰۰۶-اختیارف رمپنا-۲۴۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰طپنا۲۰۰۷-اختیارف رمپنا-۲۸۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰طپنا۲۰۰۸-اختیارف رمپنا-۳۲۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰طپنا۲۰۰۹-اختیارف رمپنا-۳۶۰۰۰-۱۲/۰۲/۱۴۰۰سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد:اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ سهمسقف هر سفارش: ۱۰۰ قراردادحداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریالدامنه نوسان: نداردروزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیتدوره معاملاتی: ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ لغایت ۱۲/۰۲/۱۴۰۰ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها:A=۲۰% B=۱۰% نسبت حداقل وجه تضمین: ۷۰%ضریب گرد کردن : ۱۰۰،۰۰۰ زمانبندی فرآیند اعمال:الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسیدب)زمان تسویه فیزیکی: سررسیدامکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد.سبک اعمال: اروپایینحوه اعمال: غیرخودکارنوع تسویه در سررسید:الف)تسویه فیزیکیب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین)همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است:۱- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. ۲- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین،برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد.سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه های شماره ۱۸۱/۸۳۴۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران