• اثر تغییر قراردادهای "حآسا" با افزایش ۷ میلیاردی درآمد و سود عملیاتی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۲۸:۲۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت آسیا سیر ارس با توجه به الحاقیه قرارداد با فولاد هرمزگان از رشد ۵۲.۸ و ۳۰ درصدی نرخ حق مالکانه و حمل جاده ای و برآورد افزایش ۷ میلیارد تومانی به درآمد و سود عملیاتی تا پایان سال خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد. براین اساس، سجاد شیرمحمدلو مدیرعامل "حآسا" اعلام کرد: با توجه به ابلاغ الحاقیه قرارداد در ۳۰ آذر فیمابین شرکت فولاد هرمزگان با شرکت آسیا سیر ارس ( موضوع حمل مواد اولیه) درخصوص افزایش نرخ حق مالکانه به میزان ۵۲.۸ درصد درصدی و افزایش نرخ حمل جاده ای قرارداد به میزان ۳۰ درصد از ۱۲ شهریور و یک تیر برآورد می شود مبلغی معادل ۷ میلیارد تومان به درآمد عملیاتی و به همان نسبت به سود عملیاتی این شرکت تا پایان اسفند سال ۹۹ اضافه شود. جزئیات این موضوع در گزارش تفسیری مدیریت ۹ ماهه ارائه خواهد شد. سایر موارد ابلاغ شده در الحاقیه قرارداد جدید در خصوص افزایش تعرفه حق دسترسی شرکت راه‌آهن از یک تیر در گزارش های ماهانه ارائه شده لحاظ شده بود که در نامه ۱۰ تیر نیز منتشر و به اطلاع عموم رسیده است.