• آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (تاپیکو) با سررسید اردیبهشت ماه۱۴۰۰
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۲۷:۴۴

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهایاختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین(تاپیکو) با سررسید اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از امروز دوشنبه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: تاپیکونحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضپیک۲۰۰۸-اختیارخ تاپیکو-۹۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰ضپیک۲۰۰۹-اختیارخ تاپیکو-۱۰۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰ضپیک۲۰۱۰-اختیارخ تاپیکو-۱۲۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰ضپیک۲۰۱۱-اختیارخ تاپیکو-۱۴۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰ضپیک۲۰۱۲-اختیارخ تاپیکو-۱۶۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰ضپیک۲۰۱۳-اختیارخ تاپیکو-۱۸۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰ضپیک۲۰۱۴-اختیارخ تاپیکو-۲۰۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰ضپیک۲۰۱۵-اختیارخ تاپیکو-۲۴۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰ضپیک۲۰۱۶-اختیارخ تاپیکو-۲۸۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰ضپیک۲۰۱۷-اختیارخ تاپیکو-۳۲۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰نماد معامل اتی قراردادهای اختیار معامله فروش:طپیک۲۰۰۸-اختیارف تاپیکو-۹۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰طپیک۲۰۰۹-اختیارف تاپیکو-۱۰۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰طپیک۲۰۱۰-اختیارف تاپیکو-۱۲۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰طپیک۲۰۱۱-اختیارف تاپیکو-۱۴۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰طپیک۲۰۱۲-اختیارف تاپیکو-۱۶۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰طپیک۲۰۱۳-اختیارف تاپیکو-۱۸۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰طپیک۲۰۱۴-اختیارف تاپیکو-۲۰۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰طپیک۲۰۱۵-اختیارف تاپیکو-۲۴۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰طپیک۲۰۱۶-اختیارف تاپیکو-۲۸۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰طپیک۲۰۱۷-اختیارف تاپیکو-۳۲۰۰۰-۱۹/۰۲/۰۰سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد:اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ سهمسقف هر سفارش: ۱۰۰ قراردادحداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریالدامنه نوسان: نداردروزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیتدوره معاملاتی: ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ لغایت۱۹/۰۲/۱۴۰۰ ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها:A=۲۰% B=۱۰% نسبت حداقل وجه تضمین: ۷۰% ضریب گرد کردن: ۱۰۰،۰۰۰ زمانبندی فرآیند اعمال:الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسیدب)زمان تسویه فیزیکی: سررسیدامکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد.سبک اعمال: اروپایینحوه اعمال: غیرخودکارنوع تسویه در سررسید:الف)تسویه فیزیکیب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین)همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است:۱- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. ۲- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد.سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه های شماره ۱۸۱/۸۳۵۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار ت هران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران