• افزایش۶۶٫۱۵ درصدی سرمایه فزرین
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۲۲:۲۱

    شرکت زرین معدن آسیا سرمایه خود را از ۶۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۶۶٫۱۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۳۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد