• توقف نماد (سدبیر۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۰۹:۰۹

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (سدبیر۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت س. تدبیرگران فارس وخوزستان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران