• اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۰۸:۰۱

    به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(امین یکم) بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، حداکثر تا میزان ۲۳ درصد سالیانه، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن(در صورت تحقق سود ۲۳ درصد سالیانه) یا معادل قیمت مبنای آن بعلاوه سود تقسیم نشده(درصورت تحقق سود بیش از ۲۳ درصد سالیانه) می گردد. میزان سود تعلق گرفته در قالب سود آذر ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۱۸۹ ریال می باشد. پس از تقسیم سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمای گذاری صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به مبلغ ۱۰،۱۲۴ ریال کاهش یافته است. به منظور تسریع در پرداخت سود تقسیمی میبر سرمایه گذار نزد کرگزارمر بوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران