• زیرمجموعه غیربورسی "ثفارس" منحل شد / اعلام آثار مالی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۹:۳۵:۱۷

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت عمران و توسعه فارس از انحلال زیرمجموعه غیر بورسی به علت زیان دهی و عدم سودآوری و عدم تغییرات عمده مالی در عملکرد خبر داد و آماده بازگشایی نماد برای فردا شد. براین اساس، "ثفارس" اعلام کرد: به علت زیان دهی و عدم سودآوری و رکود فعالیت شرکت سمیع فارس تصمیم به انحلال گرفته شد .در ضمن شرکت تا این تاریخ در حال تصفیه و سهم شرکت عمران ۴۱ درصد از کل سهام است که با احتساب سهم شرکت های فرعی توسعه کشاورزی و پارس توسعه سازان به ۴۹ درصد سهام شرکت سمیع می رسد. در خصوص عملکرد شرکت با توجه به پایین بودن سهم سود و زیانی شرکت سمیع فارس تغییرات عمده ای در عملکرد شرکت چه از لحاظ فنی و عمرانی و چه از لحاظ مالی ایجاد نمی شود.