• کاهش ۸٬۶۳۵٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۹:۲۸:۳۶

    شاخص کل با ۸٬۶۳۵٫۲ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۳۰٬۴۸۸٫۸ رسید.