• بازگشایی نمادهای معاملاتی (فمراد)،(دسبحان)،(قصفها)
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۹:۰۸:۳۲

    به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های آلومراد(فمراد)،سبحان دارو(دسبحان)،قند اصفهان(قصفها) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه "ب"، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران