• برنامه افزایش سرمایه ۱۸۶، ۱۰۰ و ۱۰۰ درصدی سه شرکت بورسی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۹:۰۲:۳۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، پدیده شیمی قرن و نیروکلر به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه ۱۸۶، ۱۰۰ و ۱۰۰ درصدی خبر دادند. بر این اساس، "فجر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۸۵.۸ به ۲۴۵.۸ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به حفظ و تقویت سرمایه در گردش مورد نیاز شود. همچنین "قرن" درصدد است سرمایه فعلی را از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود. در این میان، "شکلر" هم در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۵۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرای پروژه و اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.