• معاملات بورس انرژی ایران - بازار مصرف کنندگان بزرگ برق
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۸:۲۵:۰۲

    ۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک ماهانه، بار پایه ماهانه، میان باری ماهانه و کم باری ماهانه ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ در بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار