• توقف نماد (ذوب تبعی۹۹۱۲۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۸:۰۸:۳۶

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ذوب تبعی۹۹۱۲۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران