• توقف نماد (غدیس۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۸:۰۰:۱۴

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (غدیس۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت پاکدیس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران