• توقف نماد (فمراد۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۸:۰۰:۱۴

    به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت آلومراد (فمراد۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران