• کاهش ۵٬۸۰۲ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۸:۱۵:۱۷

    شاخص کل با ۵٬۸۰۲ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۳۹٬۱۲۴ رسید.