• کاهش ۵٬۸۷۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۶:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۵٬۸۷۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۳۹٬۰۵۵ رسید.