• افزایش۱٬۱۰۰ درصدی سرمایه زشگزا
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۵:۱۴:۴۸

    شرکت شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد سرمایه خود را از ۸۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۹۶۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱٬۱۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۳۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد