• واردات ۲۳میلیون تن محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به کشور.
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۴:۵۹:۳۴

    رییس سازمان حفظ نباتات کشور از آخرین آمار واردات و صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی خبر داد و گفت:‌ امسال تاکنون بیش از ۲۲.۹ میلیون تن محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مصرفی وارد کشور شده، ضمن اینکه صادرات این بخش ۳.۳ میلیون تن ثبت شد. کیخسرو چنگلوایی، رییس سازمان حفظ نباتات کشور: امسال تاکنون ۲۲ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۸۳۲ تن انواع محصولات کشاورزی که اغلب نهاده‌ها و کالاهای اساسی مصرفی است، وارد کشور شده و سه میلیون و ۳۵۵ هزار و ۴۰۲ تن محصولات کشاورزی و ۴۴۴ هزار و ۴۷۴ تن انواع قلمه نشاء و نهال و گل زینتی از کشور صادر شده است. تجارت بدون وقفه محصولات گیاهی با نظارت سازمان حفظ نباتات در حال اجراست و توقفی در تجارت این محصولات ایجاد نشده است. میزان ترانزیت محصولات کشاورزی از ابتدای سال تاکنون را ۴۶۸ هزار و ۶۶۳ تن بوده است. منبع:‌ وزارت جهاد کشاورزی