• توقف نماد (ولپارس۱) به علت بررسی بیشتر معاملات
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳:۱۵:۵۶

    به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir با توجه به وجود ظن؛ دستکاری بازار / استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات شرکت لیزینگ پارسیان ، نماد (ولپارس۱) جهت بررسی بیشتر معاملات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ متوقف شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران