• پیش‎ خرید متری مسکن از بورس کالا.
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۲:۲۶:۰۵

    مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران، جواد فلاح با اشاره به اینکه با دو ایده خرید و فروش مسکن در بورس کالا دنبال می‌شود، از امکان پیش‌خرید متری مسکن در این بازار در آینده نزدیک خبر داد. فلاح گفت: آخرین مسکن در بورس کالا مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی‌های نیروهای مسلح بود که یک قطعه زمین مازاد خود را بر روی تابلوی بورس به فروش رساندند. اما بحثی مهمتر از عرضه فیزیکی مسکن یا به عبارتی عرضه اموال فیزیکی غیرمنقول در بورس در حال پیگیری و عملیاتی شدن است و آن هم انتشار اوراق سلف استاندارد مسکن است. پیش خرید مسکن، یکی از روش‌های خانه‌دار شدن است اما در پیش خرید مسکن در بازار غیرمتشکل، مساله ریسک نکول سازنده همواره یکی از مهمترین دغدغه هایی است که همیشه برای افرادی که اقدام به پیش خرید می کنند وجود دارد، به طوریکه آنها همیشه نگران انجام تعهدات سازنده در سررسید و رسیدن به مسکن خود در زمان اعلامی هستند. به دنبال ایجاد این امکان در بازار سرمایه هستیم که افراد بتوانند حتی به اندازه یک متر مربع و به میزان نقدینگی خود پیش خرید خانه انجام دهند تا بتوانند قدرت خرید پس‌انداز خود را نگه دارند. در این طرح بورس کالا به دنبال این است که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استانداردِ مسکن پیش فروش کند و این کار را در بستری که تضامین لازم از سازنده گرفته شود و خریدار با خیال راحت اقدام به خرید کند انجام دهد. همچنین، اگر در سررسید سازنده تعهدات خود را ایفا نکرد بتواند از سازنده خسارت بگیرد و ضرر احتمالیِ پیش خریدار را جبران کند. به این ترتیب، سرمایه های خرد بازارسرمایه به سمت افزایش تولید و عرضه مسکن سوق پیدا می کند. افزایش تولید مسکن نیز تنها متغییری است که می تواند به مهار افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن کمک کند. میدواریم این ابزار در آینده نزدیک با همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار و وزرات راه شهرسازی عملیاتی شود. این طرح با نظر موافق کمیته فقهی سازمان بورس همراه است و اکنون در مرحله تدوین مقررات قرار دارد./سنا