• کاهش ۴٬۳۴۶٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۲:۰۱:۳۱

    شاخص کل با ۴٬۳۴۶٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۴۰٬۵۷۹٫۹ رسید.