• توقف نماد (قصفها۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۱:۴۲:۴۱

    به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت قنداصفهان‌ (قصفها۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران