• کاهش ۴٬۰۷۴٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۱:۰۱:۱۶

    شاخص کل با ۴٬۰۷۴٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۴۰٬۸۵۱٫۹ رسید.