• بازگشایی نماد معاملاتی(کسرام)
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۰:۵۰:۲۱

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت پارس سرام(کسرام)با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران