• بازگشایی نمادهای معاملاتی(دارو)،(غگرجی)،(مبین)،(فخوز)
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۰:۴۵:۲۳

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های کارخانجات داروپخش(دارو)، بیسکویت گرجی(غگرجی)، مبین انرژی خلیج فارس(مبین)، فولاد خوزستان(فخوز)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران