• توقف نماد معاملاتی(قشکر)
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۴:۳۵

    به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت شکر(قشکر)جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهد شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران