• کاهش ۷٬۳۲۳٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۱:۱۳

    شاخص کل با ۷٬۳۲۳٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۳۷٬۶۰۲٫۹ رسید.