• آغاز معاملات ثانویه اوراق مرابحه عام دولت
    ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰۹:۵۸:۵۴

    به اطلاع می‌رساند؛ اوراق مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۰۱۰ در نماد معاملاتی (اراد۵۱۱)، اوراق مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۱۰۸ در نماد معاملاتی(اراد۵۲۱)، اوراق مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۱۰۹ در نماد معاملاتی (اراد۵۴۱) ، اوراق مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۳۰۹ در نماد معاملاتی (اراد۵۹۱)، اوراق مرابحه عام دولت ۶۱- شرایط خاص ۰۳۰۹ در نماد معاملاتی(اراد۶۱۱)، اوراق مرابحه عام دولت ۶۲-شرایط خاص ۰۳۰۹ در نماد معاملاتی (اراد۶۲۱) و اوراق مرابحه عام دولت ۶۳-شرایط خاص ۰۳۰۹ در نماد معاملاتی (اراد۶۳۱) پس از پذیره‌نویسی به منظور آغاز معاملات ثانویه، امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش می‌یابد. اوراق مذکور در نماد معاملاتی (اراد۵۱۱) ۱۶ ماهه با نرخ ۱۵ درصد سالانه، در نماد معاملاتی (اراد۵۲۱) ۲۶ ماهه با نرخ ۱۶ درصد سالانه، در نماد معاملاتی (اراد۵۴۱) ۲۶ ماهه با نرخ ۱۶ درصد سالانه و در نمادهای معاملاتی (اراد۵۹۱)، (اراد۶۱۱)، (اراد۶۲۱) و (اراد۶۳۱) ۴۸ ماهه با نرخ ۱۸ درصد سالانه تا سررسید می‌باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروریست: ۱) محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) به میزان ۲۵.۰۰۰ ورقه می‌باشد. ۲)اوراق با شرایط خاص و فاقد بازارگردان می‌باشد. ۳) تسویه حساب و پایاپای این اوراق به صورت T+۱ می‌باشد. سایر اطلاعات این اوراق در اطلاعیه های شماره ۲۳۶۵/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴، ۲۳۰۱/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ، ۲۱۴۵/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ و ۲۱۱۳/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ این شرکت در سایت رسمی فرابورس ایران در دسترس می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران